+31 (0) 6 55 57 41 16

Telefoon:

Accountancy

E-mail:

info@emberaccountancy.com

Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. Deze dienstverlening bestaat uit accountancy, administratieve dienstverlening, bedrijfsadvisering, fiscale advisering en verzorgen belastingaangiften.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij

De persoonsgegevens welke wij verzamelen kunnen variëren afhankelijk van welke dienstverlening wij verlenen. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan welke noodzakelijk om de dienst te kunnen verlenen. Deze persoonsgegevens bestaan uit:


·     Naam

·     E-mailadres

·     Bedrijfsnaam

·     Functietitel

·     Telefoonnummer

·     Inloggegevens

·     Geboortedatum, leeftijd en geslacht

·     Nationaliteit

·     Kopie Identiteitsbewijs indien vereist in het kader van de WWFT of andere wetgeving

·     BSN nummer (alleen indien noodzakelijk voor bijvoorbeeld belastingaangiften)

·     Inkomensgegevens

De grondslag waarop de verwerking is gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang, de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.


Delen persoonsgegevens met derden en afspraken met verwerkers

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u overeengekomen dienstverlening. Indien uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, wordt met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten. Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking of tot u verzoekt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging gegevens

Persoonsgegevens worden beveiligd tegen ongeoorloofde toegang/verstrekking/wijziging middels digitale, fysieke en organisatorische bescherming.


Gebruik van cookies

De website van Ember Accountancy maakt gebruik van cookies voor zover deze nodig zijn voor het functioneren van de website.


Register verwerkingsactiviteiten

Ember Accountancy voldoet aan de registerplicht door het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten.


Rechten van betrokkene

Betrokkenen hebben recht op informatie over de verwerkingen, inzage in de gegevens, correctie indien onjuist, verwijdering of beperking, verzet tegen gegevensverwerking, overdracht gegevens en recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming. Ember Accountancy geeft gehoor aan een verzoek en respecteert het recht van betrokkene, tenzij deze kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.


Recht om Klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking per e-mail info@emberaccountancy.com.

Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Procedure omgang met datalekken

Indien zich een datalek voordoet wordt dit onverwijld gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, worden betrokkenen geinformeerd.

Indien er sprake is van een datalek wordt dit geregistreerd in een beveiligingsregister.


Wijzigingen in de privacy statement

Ember Accountancy kan haar Privacy Statement wijzigen indien er nieuwe ontwikkelingen zijn of dit nodig wordt geacht.


Privacy Statement Ember Accountancy

Home /

Privacy Statement Ember Accountancy

Openingstijden

Maandag 9:00 - 17:30

Dinsdag 8:30 - 17:30

Woensdag 8:30 -17:30

Donderdag 8:30-17:30

Vrijdag  8:30 - 17:00

Contact opnemen

Tel:  06 555 74 116

Email:  info@emberaccountancy.com

Ember Accountancy

Hessenweg Lunteren NL


Social media

www.emberaccountancy.com

Email ons

Eerste Consult Gratis

Bij Ember Accountancy begrijpen we dat elke onderneming uniek is. Om jou het beste advies te kunnen geven, willen we eerst jouw behoeften begrijpen. Daarom bieden we je ons eerste consult gratis aan. Voor een afspraak  bel:  06 555 74 116 of stuur ons een e-mail.